Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια

Εκτύπωση PDF
06
 
Δεν  είναι  απλά  βιβλία…...
Πρόκειται   για   μια   προσπάθεια  παραγωγής των πιο έγκυρων, πληρέστερων και σύγχρονων εκπαιδευτικών
βοηθημάτων που καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών όλων των τάξεων.
Πρόκειται για μια δυναμική και εξελικτική διαδικασία, αφού τα βιβλία αυτά ανανεώνονται διαρκώς,
τουλάχιστον σε  ετήσια βάση και υπόκεινται σε διαρκή έλεγχο της ποιότητάς τους και αξιολόγηση
από τους ίδιους τους μαθητές μας
14