Ενημέρωση Γονέων

Εκτύπωση PDF
05
Η επικοινωνία  με τη  διεύθυνση, τους υπεύθυνους των τμημάτων, το  προσωπικό  του φροντιστηρίου (διοικητικό  και καθηγητικό) είναι
άμεση. Εκτός από τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις για την ενημέρωση γονέων (δύο φορές ετησίως), οι γονείς μπορούν να
βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τον υπεύθυνο σπουδών του παιδιού τους και να ενημερώνονται κάθε στιγμή για την πρόοδό του.
Άλλωστε, αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η  επίτευξη του στόχου προϋποθέτει τη συνεργασία γονέα- δασκάλου- μαθητή.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22620 33963, 6976143270, 6973818975

Η δεύτερη προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων του φροντιστηρίου μας θα πραγματοποιηθεί  την Κυριακή 8 Απριλίου 2012