Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Εκτύπωση PDF
04
Ένα επίκαιρο θέμα καθώς οι  μαθητές θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη (ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ) θα προετοιμαστούν για ένα διαφορετικό εξεταστικό
σύστημα για την εισαγωγή τους σε σχολή ΑΕΙ και ΤΕΙ. Για τους μαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου πραγματοποιούμε σεμινάρια με παρουσίαση
όλων των σχολών του μηχανογραφικού δελτίου καθώς και τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας με σκοπό να προσανατολιστούν
σωστά για την επιλογή τους. Σε δεύτερη φάση πραγματοποιούμε ατομικά τεστ για τα  επαγγελματικά ενδιαφέροντα των μαθητών και
βγαίνει μέσα από κατάλληλα ερωτηματολόγια, μία αναφορά η οποία είναι ξεχωριστή για τον κάθε μαθητή και συνδέει τα ενδιαφέροντά
του με τις σχολές του μηχανογραφικού.