Οργάνωση Τμημάτων

Εκτύπωση PDF
02
Μικρές δυναμικές ομάδες μαθητών με  βασική προϋπόθεση την
ομοιογένεια και το επίπεδό τους εργάζονται σε ειδικά διαμορφωμένους
και λειτουργικούς χώρους τη διαρκή εποπτεία του διδάσκοντος.
Στο ίδιο περιβάλλον, πέρα από τα μαθήματα και την εμπέδωσή τους
διεξάγονται  ειδικά σεμινάρια για την πρόοδο της ύλης, στρατηγικές
για την απόδοση στο γραπτό  λόγο στις πανελλαδικές
εξετάσεις, συμβουλευτική προετοιμασίας εξετάσεων.