Μήνυμα Διεύθυνσης

Εκτύπωση PDF
01
Έχοντας μακρόχρονη φροντιστηριακή πείρα σε ό,τι αφορά τόσο τη διδασκαλία, όσο και στη συγγραφή βιβλίων
φροντιστηριακής προετοιμασίας, ιδρύσαμε το φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ στο Δήλεσι.
Απευθυνόμαστε σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου έχοντας ως στόχο να τους παράσχουμε την
απαραίτητη συμπληρωματική εκπαιδευτική βοήθεια με απώτερο σκοπό την εισαγωγή τους στα
ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας.
Για την επίτευξη του στόχου απαιτούνται:
-    Προετοιμασία από την Α΄ Λυκείου
-    Θέληση και επιμονή
-    Μεθοδική μελέτη
Κατά συνέπεια, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την προετοιμασία τους είτε ατομικά είτε σε ολιγομελή γκρουπ, στο δικό μας
χώρο ή σε χώρο της δικής σας επιλογής.