2ο Διαγώνισμα Βιολογίας Γ.Π.

Εκτύπωση PDF

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

 

ΘΕΜΑ 1Ο :

Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση :

1. Η ενέργεια που δεσμεύεται από τους παραγωγούς <<ρέει>> :

   α) μονόδρομα στους καταναλωτές και στους αποικοδομητές.

   β) αμφίδρομα στους καταναλωτές και στους αποικοδομητές.

   γ) από τους αποικοδομητές στους καταναλωτές.

   δ) στους αβιοτικούς παράγοντες ενός οικοσυστήματος.

 

2. Η πορεία του άνθρακα σε ένα οικοσύστημα ακολουθεί τη ροή :

   α) των υπόλοιπων ανόργανων στοιχείων.

   β) του αζώτου.

   γ) της ηλιακής ενέργειας.

   δ) της ενέργειας.

 

3. Οι πληθυσμοί των φυτών στα μεσογειακά οικοσυστήματα επανακάμπτουν εύκολα μετά από πυρκαγιά, γιατί:

   α) συνήθως οι πυρκαγιές δεν έχουν μεγάλη έκταση σε αυτά.

   β) μπορούν να βλαστάνουν ξανά από υπόγειους οφθαλμούς ή από αυξημένη φύτρωση διασκορπισμένων σπερμάτων.

   γ) διαθέτουν υπόγειους οφθαλμούς που διασκορπίζουν σπέρματα.

   δ) ο μεγάλος όγκος φύλλων στο έδαφος προστατεύει τους υπόγειους οφθαλμούς και τα σπέρματα.

 

4. Η τρύπα του όζοντος οφείλεται :

   α) στο διοξείδιο του άνθρακα.

   β) στους χλωροφθοράνθρακες.

   γ) στην υπεριώδη ακτινοβολία.

   δ) στα οξείδια του αζώτου.

 

5. Ένα οικοσύστημα χαρακτηρίζεται ως αυτότροφο ή ετερότροφο ανάλογα με το αν:

   α) διαθέτει αυτότροφους ή ετερότροφους οργανισμούς.

   β) υπερτερούν οι αυτότροφοι ή οι ετερότροφοι οργανισμοί.

   γ) παράγεται στο ίδιο ή εισάγεται η αναγκαία ποσότητα χημικών ενώσεων.

   δ) δέχεται ή όχι ενέργεια από τον ήλιο.

                                                                                                           Μονάδες 25

 

ΘΕΜΑ 2Ο :

1. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την διατήρηση ενός οικοσυστήματος ;

                                                                                                           Μονάδες 5

2. Ποιοι παράγοντες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιάς σε ένα μεσογειακό οικοσύστημα και ποιοι μηχανισμοί αναγέννησης υπάρχουν ;

                                                                                                           Μονάδες 2 + 3

3. Τι είναι η διαπνοή ;

                                                                                                             Μονάδες 5

4. Θα μπορούσε να υπάρξει ζωή στον πλανήτη μας χωρίς τους βιογεωχημικούς κύκλους ; Και με ποιο τρόπο παρεμβαίνει ο άνθρωπος στον κύκλο του άνθρακα ;

                                                                                                             Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 3Ο :

Ένας ερευνητής μελετάει ένα οικοσύστημα που περιλαμβάνει ένα ποτάμι και τις περιοχές που εκτείνονται κατά μήκος του. Στις όχθες του είναι χτισμένη μια μεγάλη πόλη, η οποία διαθέτει ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Το εργοστάσιο βρίσκεται επίσης κοντά στην όχθη του ποταμού. Σε ένα άλλο σημείο του ποταμού, λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω, υπάρχει μια μεγάλη καλλιεργήσιμη έκταση και ένα δάσος κωνοφόρων. Στο σημείο εκείνο παρατηρείται αλιευτική δραστηριότητα από τους ψαράδες.

Ο ερευνητής παρατήρησε τα εξής :

1. Η ατμόσφαιρα της πόλης καλύπτεται συχνά από φωτοχημικό νέφος. Ποιοι

   πρωτογενείς και δευτερογενείς ρύποι περιέχονται σε αυτό και ποιες οι

   επιπτώσεις τους στην υγεία του ανθρώπου ;

                                                                                                            Μονάδες 9

2. Μερικές φορές, μετά από βροχοπτώσεις, πολλά κωνοφόρα ξεραίνονται. Πως εξηγείται το φαινόμενο αυτό ;

                                                                                                             Μονάδες 8

 

3. Οι καλλιεργητές χρησιμοποιούν δύο οικολογικούς τρόπους εμπλουτισμού του εδάφους με άζωτο, την χρήση των περιττωμάτων των ζώων και την αμειψισπορά. Να περιγράψετε τις διεργασίες με τις οποίες οι δύο αυτοί τρόποι συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του εδάφους με νιτρικά ιόντα.

                                                                                                             Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 4Ο :

Σ’ ένα παράλιο οικοσύστημα, στο οποίο θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν μετακινήσεις των πληθυσμών, ζουν σαρδέλες (τρέφονται με ζωοπλαγκτόν), γλάροι, φυτοπλαγκτόν, λαυράκια (σαρκοφάγα), και ζωοπλαγκτόν.

α) Τοποθετήστε τα παραπάνω στην κατάλληλη σειρά ώστε να συγκροτηθεί μια απλή τροφική αλυσίδα.

β) Αν η βιομάζα του πληθυσμού της σαρδέλας είναι 250 Kg να υπολογίσετε τη βιομάζα που έχει ο πληθυσμός των λαυρακίων αλλά και του φυτοπλαγκτόν.

γ) Σε περίπτωση που αντί τροφικής αλυσίδας θα μπορούσε να δημιουργηθεί τροφικό πλέγμα, ποιος από τους καταναλωτές μπορεί να συμπεριφέρεται ταυτόχρονα ως καταναλωτής δυο τάξεων και ποιων;

δ) Αν το κάθε λαυράκι έχει μέσο βάρος 250 γραμμάρια, πόσα λαυράκια μπορεί να θρέψει αυτό το οικοσύστημα;

                                                                                                 Μονάδες 5 + 8 + 8 + 4 = 25