1ο Διαγώνισμα Βιολογίας Γ.Π.

Εκτύπωση PDF

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο :

 

Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση :

 

1. Όταν η θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος τείνει να μειωθεί, ο

 

   ομοιοστατικός μηχανισμός θερμορύθμισης προκαλεί :

 

   α) διαστολή των αιμοφόρων αγγείων.

 

   β) ρίγος.

 

   γ) εφίδρωση.

 

   δ) τίποτα από τα παραπάνω.

 

 

2.Το πλασμώδιο, το τρυπανόσωμα, η ιστολυτική αμοιβάδα και το

 

     τοξόπλασμα:

 

   α) είναι μονοκύτταροι προκαρυωτικοί οργανισμοί.

 

   β) αναπαράγονται με εκβλάστηση ή μονογονικά με διχοτόμηση.

 

   γ) είναι πρωτόζωα που προκαλούν στον άνθρωπο ασθένειες.

 

   δ) όλα τα παραπάνω.

 

   ε) τα α και γ.

 

 

3. Ο βιομηχανικός μελανισμός:

 

   α) αποτελεί ένα παράδειγμα δράσης της φυσικής επιλογής.

 

   β) δεν μπορεί να εξηγηθεί με τη θεωρία του Λαμάρκ.

 

   γ) προϋποθέτει ότι οι πεταλούδες ανταποκρίνονται στη μεταβολή του

 

       περιβάλλοντος, αναπτύσσοντας ένα γνώρισμα που δεν υπήρχε

 

      προηγουμένως.

 

   δ) αποτελεί μια μη αντιστρεπτή εξελικτική διαδικασία.

 

 

4. Σύμφωνα με τη θεωρία του Λαμάρκ :

 

   α) οι καμηλοπαρδάλεις απέκτησαν μακρύ λαιμό.

 

   β) οι καμηλοπαρδάλεις είχαν κοντό και μακρύ λαιμό.

 

   γ) επιβίωσαν οι καλύτερα προσαρμοσμένες καμηλοπαρδάλεις.

 

   δ) γίνεται ένας αγώνας για επιβίωση.

 

 

5. Στο ίδιο γένος ανήκουν :

 

   α) η γάτα και ο γορίλλας.

 

   β) η γάτα και ο γίββωνας.

 

   γ) η γάτα και ο λύγκας.

 

   δ) η γάτα και ο άνθρωπος.

 

                                                                                          Μονάδες 25

 

                                                                                                                

 

ΘΕΜΑ 2Ο :

 

1. Περιγράψτε ένα παράδειγμα δράσης ενός δυνητικά παθογόνου μικροοργανισμού.

 

                                                                                                Μονάδες 5

 

2. Στον Ιπποκράτη αποδίδεται η άποψη << Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν >>. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουν οι άνθρωποι σύμφωνα με την άποψη του Ιπποκράτη ;

 

                                                                                                                           Μονάδες 8

 

3. Για ποιους λόγους δεν υπάρχουν αντιβιοτικά κατά των ιών ;

 

                                                                                                                           Μονάδες 6

 

4. Ποια η δομή του ιού του HIVκαι με ποιους τρόπους μεταδίδεται ;

 

                                                                                                                          Μονάδες 6

 

ΘΕΜΑ 3Ο :

 

 

 

Ένας άνθρωπος μολύνεται από ένα είδος παθογόνου βακτηρίου ,το οποίο παράγει μια τοξίνη και του προκαλεί ασθένεια .

 

Α. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι τοξίνες και πως απειλούν την υγεία του ασθενούς ;

 

                                                                                                                     Μονάδες 8

 

Β. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιεί μια ασθένεια για να θεωρηθεί λοιμώδης ;

 

                                                                                                                     Μονάδες 9

 

Γ. Για την αντιμετώπιση του παθογόνου βακτηρίου χορηγήθηκε στον ασθενή αντιβιοτικό. Με ποιους μηχανισμούς δρουν τα αντιβιοτικά ;

 

                                                                                                                     Μονάδες 8

 

ΘΕΜΑ 4Ο :

 

Α. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται η ταξινόμηση του λύκου, του σκύλου, της οικιακής γάτας, της τίγρης, και της φάλαινας-δολοφόνου.

 

   Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του πίνακα να σχεδιάσετε το φυλογενετικό δένδρο των ειδών αυτών και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

 

                                                                                                                2

 

 

Λύκος

Σκύλος

Οικιακή γάτα

Τίγρης

Φάλαινα-

δολοφόνος

Είδος

Canis lupus

Canis familiaris

Felis catus

Panthera tigris

Orcinus orca

Γένος

Canis

Canis

Felis

Panthera

Orcinus

Οικογένεια

Canidae

Canidae

Felidae

Felidae

Delphinidae

Τάξη

Σαρκοφάγα

Σαρκοφάγα

Σαρκοφάγα

Σαρκοφάγα

Κητώδη

Κλάση

Θηλαστικά

Θηλαστικά

Θηλαστικά

Θηλαστικά

Θηλαστικά

Φύλο

Χορδωτά

Χορδωτά

Χορδωτά

Χορδωτά

Χορδωτά

 

                                                                                                                     Μονάδες 8

 

Β. Όλα τα σκυλιά που ζουν σήμερα στον πλανήτη κατατάσσονται στο ίδιο είδος, παρότι η μορφολογία τους μπορεί να διαφέρει σημαντικά εντούτοις ο λαγός και το κουνέλι ανήκουν σε διαφορετικά είδη, παρά την ομοιότητά τους. Πώς εξηγείται η κατάταξη όλων των σκύλων σε ένα είδος;

 

                                                                                                                     Μονάδες 7

 

Γ. Στα νησιά Γκαλαπάγκος, την πανίδα των οποίων είναι γνωστό ότι μελέτησε ο Δαρβίνος, σύγχρονοι ερευνητές παρατήρησαν την εμφάνιση ενός νέου είδους σπίνου. Η δημιουργία νέων ειδών θεωρείται αποτέλεσμα της δράσης της φυσικής επιλογής. Με ποιο τρόπο θα πρότεινε ο Δαρβίνος ότι η φυσική επιλογή οδήγησε στην εμφάνιση του νέου είδους;

 

                                                                                                                    Μονάδες 5

 

Δ. Για ποιο λόγο η φυσική επιλογή αναφέρεται ως τοπικά και χρονικά προσδιορισμένη;

 

                                                                                                                     Μονάδες 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  3