1ο Διαγώνισμα Βιολογίας

Εκτύπωση PDF

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ :

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο :

Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση :

 

1.Τα παράσιτα είναι οργανισμοί που :

   α)εκμεταλλεύονται άλλους οργανισμούς για να ζήσουν

   β)περνούν τουλάχιστον ένα μέρος της ζωής τους στο εσωτερικό άλλων οργανισμών

   γ)διεγείρουν το ανοσοβιολογικό σύστημα

   δ)έχουν όλα τα προηγούμενα χαρακτηριστικά

                                                                                                 Μονάδες 5

 

2.Ποιο από τα παρακάτω συμπτώματα αναφέρεται ότι μπορεί να εκδηλωθεί στο αίμα

   εξαιτίας μιας λοίμωξης ;

   α)Η μεταβολή της συγκέντρωσης της γλυκόζης

   β)Η πτώση της πίεσης του

   γ)Η μεταβολή των επιπέδων του CO2

   δ)Όλα τα προηγούμενα

                                                                                                   Μονάδες 5

 

3.Ποιο από τα επόμενα προϊόντα βακτηρίων δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από τον

   άνθρωπο;

   α)Τα αντιβιοτικά

   β)Οι βιταμίνες

   γ)Οι τοξίνες

   δ)Όλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με το πώς τα χειρίζεται.

                                                                                                   Μονάδες 5

4.Η ερυθρότητα σε μια περιοχή του σώματος ενός ανθρώπου δηλώνει :

   α)Την ανάπτυξη δερματόφυτων σε αυτή

   β)Ότι θερμαίνεται υπερβολικά

   γ)κάποιον τραυματισμό

   δ)οποιοδήποτε από τα προηγούμενα

                                                                                                    Μονάδες 5

 

Β. Να συμπληρώσετε τα κενά στις επόμενες προτάσεις :

 

1.Κατά τη σεξουαλική επαφή επιβάλλεται η χρήση ……………………..   .

2.Όσα νοσήματα προκαλούνται από παθογόνους μικροοργανισμούς ονομάζονται ………………….. .

3.Η …………………του νερού και η …………………… του γάλακτος εξυπηρετούν στην πρόληψη των λοιμωδών νοσημάτων .

4.Στο βλεννογόνο του ……………….. εκκρίνεται υδροχλωρικό οξύ που έχει αντιμικροβιακή δράση .

5.Το δέρμα περιέχει δυο ειδών αδένες : τους ……..……………….. και τους ……………………… .                                                          

                                                                                                   Μονάδες 5

 

ΘΕΜΑ 2Ο :

Α. Να σημειώσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες ;

 

1.Διαταραχές στο έντερο του ανθρώπου μπορούν να προκληθούν από την ιστολυτική

αμοιβάδα ή από την Escherichiacoli .

2 Η σύφιλη είναι μια ασθένεια που οφείλεται σε ορισμένα πρωτόζωα, τα πλασμώδια.

3.Οι ιοί και τα βακτήρια είναι προκαρυωτικοί οργανισμοί .

4.Όσοι μύκητες ζουν ελεύθεροι βρίσκονται στον αέρα, στο νερό και στο έδαφος .

5.Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί είναι ή ευκαρυωτικοί ή προκαρυωτικοί .

                                                                                                                            

                                                                                               Μονάδες 10

 

 

Β. Να απαντήσετε σύντομα και περιεκτικά στις παρακάτω ερωτήσεις :

 

1. Με ποιους τρόπους το δέρμα εμποδίζει αποτελεσματικά την είσοδο των μικροβίων

στον οργανισμό ;

                                                                                                 Μονάδες 10

 

2. Να περιγράψετε την δομή ενός βακτηριακού κυττάρου .

                                                                                                   Μονάδες 5

 ΘΕΜΑ 3Ο :

 

Ένας άνθρωπος μολύνεται από ένα είδος παθογόνου βακτηρίου ,το οποίο παράγει μια τοξίνη και του προκαλεί ασθένεια .

Α. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι τοξίνες και πως απειλούν την υγεία του

   ασθενούς ;         

                                                                                                             Μονάδες 8

Β. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιεί μια ασθένεια για να θεωρηθεί λοιμώδης ;

                                                                                                                     Μονάδες 9

Γ. Για την αντιμετώπιση του παθογόνου βακτηρίου χορηγήθηκε στον ασθενή

   αντιβιοτικό. Με ποιους μηχανισμούς δρουν τα αντιβιοτικά ;

                                                                                                                     Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 4Ο :

Α. Ποια είναι η δομή των ιών ;

                                                                                                                     Μονάδες 8

Β. Για ποιο λόγο οι ιοί ζουν παρασιτικά ;

                                                                                                                    Μονάδες 9

Γ. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι ιοί ;

                                                                                                                     Μονάδες 8