Επαναληπτικό Διαγώνισμα 3ου κεφαλαίου

Εκτύπωση PDF

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 

ΘΕΜΑ Α1

Α1.1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων «Τάγματα εργασίας», «Οργανισμός», «Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως», «Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών», «Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας».

Μονάδες 15

Α1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης Α και δίπλα στο καθένα από αυτά τον αριθμό της πρότασης από τη Στήλη Β που αντιστοιχεί σωστά ( 2 επιλογές από τη στήλη Β για κάθε ένα στοιχείο από τη στήλη Α).

Στήλη Α

Στήλη Β

α.  Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων

(ΕΑΠ,)

β.   Πατριαρχική Επιτροπή

γ.  Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων

δ.  Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής

  1. Ιδρύθηκε με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης.
  2. 1918
  3. Ανήγειρε ξύλινα παραπήγματα για την προσωρινή στέγαση των προσφύγων.
  4. Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της ΚΤΕ.
  5. 1923
  6. Ιδρύθηκε με βάση τη Συμφωνία της Άγκυρας.
  7. 1922
  8. Είχε σκοπό να οργανώσει τον επαναπατρισμό των εκτοπισμένων.
  9. 1923

Μονάδες 4

Α1.3. Να ολοκληρώσετε την ακόλουθη πρόταση συμπληρώνοντας τα κενά.

-Το προσφυγικό ρεύμα από την ……………………………………και από την ……………………………….. ήταν συνέπεια της αποτυχίας απελευθερωτικού κινήματος στις περιοχές αυτές.

-Μετά την υπογραφή της ……………………………τον Αύγουστο του …… με την οποία τερματίζονταν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, Έλληνες από τη Βουλγαρία καθώς και από τη ……………………………. Και το τμήμα της …………………………….., που είχαν κατακυρωθεί στη Βουλγαρία, καθώς και στις περιοχές που είχαν παραχωρηθεί στη ……………………………… έφθασαν στην Ελλάδα.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Α2.

Α2.1 Ποια λύση έδωσε το κράτος στο πρόβλημα της εκτίμησης των ανταλλάξιμων περιουσιών και ποιοι φορείς ενεπλάκησαν στη σχετική διαδικασία;

Μονάδες 13

Α2.2. Να αποτιμήσετε το έργο της ΕΑΠ.

Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Β1.

Μελετήστε προσεκτικά τους πίνακες και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις απαντήστε στις ερωτήσεις :

Πηγή 1.

Κατανομή των προσφύγων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα (1928)

Γεωγραφικό διαμέρισμα

Αριθμός

Ποσοστό (% )

Μακεδονία

638.253

52,2

Στερεά Ελλάδα

306.193

25,1

Δυτική Θράκη

107.607

8,8

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

56.163

4,6

Θεσσαλία

34659

2,8

Κρήτη

33900

2,8

Πελοπόννησος

28.362

2, 3

Ήπειρος

8.179

0,7

Κυκλάδες

4.782

0,4

Ιόνια νησιά

3.301

0,3

Σύνολο :

1. 221.849

100

 

Πηγή 2

Οι 10 δήμοι με τη μεγαλύτερη αναλογία προσφύγων στον πληθυσμό τους (1928)

Πόλεις

Αναλογία (%)

Πόλεις

Αναλογία

Δράμα

70,2

Ξάνθη

41,4

Καβάλα

56,9

Πειραιάς

40

Σέρρες

50,4

Ηράκλειο

35,9

Θεσσαλονίκη

47,8

Χίος

35,7

Μυτιλήνη

46,8

Κομοτηνή

34,1

α. Με ποια κριτήρια κατανεμήθηκαν οι πρόσφυγες στις παραπάνω περιοχές και ποιες συνέπειες προκάλεσε αυτή η κατανομή στην εθνολογική σύσταση των περιοχών αυτών.

Μονάδες 15

β. Με ποια άλλα κριτήρια προσπάθησε το κράτος να αποκαταστήσει τους πρόσφυγες.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β2 .

Αντλώντας στοιχεία από την πηγή που ακολουθεί και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις:

α) να παρουσιάσετε τις ρυθμίσεις που προβλέπονταν από τη Συμφωνία της Άγκυρας (1930) και τις υπόλοιπες συμφωνίες που την ολοκλήρωναν,

β) να αναφέρετε τι προβλεπόταν για τις αποζημιώσεις των περιουσιών των ανταλλαξίμων.

Επιστέγασμα της ελληνικής πολιτικής των διμερών τοπικών συμφώνων υπήρξε το Ελληνο-τουρκικό Σύμφωνο φιλίας, ουδετερότητας και διαιτησίας της 30ής Οκτωβρίου 1930, μια πράξη τολμηρή αλλά πολιτικά ρεαλιστική. Αμέσως μετά την άνοδο τ στην εξουσία, ο Βενιζέλος είχε διαμηνύσει στον ομόλογο του Τούρκο πρωθυπουργό Ισμέτ Ινονού την επιθυμία του να ρυθμιστούν οι εκκρεμότητες που είχαν προκύψει ­από τη σύμβαση για την ανταλλαγή των πληθυσμών και να συναφθεί ελληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας και μη επίθεσης - για να πληροφορηθεί σύντομα από τον Ινονού ανάλογη επιθυμία του για τις ελληνο-τουρκικές σχέσεις. Δύο στοιχεία που επισημάνθηκαν και από τις δύο πλευρές ήταν: πρώτον, η απουσία εδαφικών αμφισβητήσεων ή διεκδικήσεων από τη μια ή την άλλη χώρα και, δεύτερον, ότι οι μόνες διαφορές που χώριζαν τις δύο χώρες ήταν συμφέροντα ιδιωτικά και όχι κρατικά. Τα «ιδιωτικά» συμφέροντα στην προκειμένη περίπτωση ήταν η κρίσιμη αντιδικία   ως προς τον τρόπο εφαρμογής της σύμβασης ανταλλαγής, πιο συγκεκριμένα ως προς την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των προσφύγων και την αποζημίωση τους. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών ευοδώθηκαν, αφού η ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησε την αρχή της συνολικής εκτίμησης των οφειλούμενων αποζημιώσεων, με την πεποίθηση ότι η δημιουργία ενός νέου και ζωτικού άξονα φιλίας και συνεργασίας που αναμενόταν να συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας άξιζε τη θυσία μέρους των δίκαιων διεκδικήσεων που είχαν οι πρόσφυγες εναντίον της Τουρκίας. Η σχετική συμφωνία στηριζόταν στην αρχή του συμψηφισμού των περιουσιών τόσο των ανταλλαξίμων όσο και των μη ανταλλαξίμων που είχαν αποδοθεί στους πρόσφυγες επιβάρυνε δε την ελληνική πλευρά με την καταβολή χρεωστικού υπολοίπου άνω των 400.000 λιρών στερλινών, σε αντιστάθμισμα της υποχρέωσης της τουρκικής πλευράς να αποδώσει στους Έλληνες πρόσφυγες δικαιούχους τα καταπατηθέντα κτήματα τους στην Κωνσταντινούπολη και την περιοχή της. Η συμφωνία ευνοούσε καταφανώς την Τουρκία, αλλά ήταν το τίμημα που κλήθηκε να καταβάλει η Ελλάδα προκείμενου να προωθήσει την πολιτική συνεννόηση με τη γειτονική χώρα. Ο Βενιζέλος ανέλαβε το πολιτικό κόστος αυτού του τιμήματος επειδή ήταν πεπεισμένος ότι η ασφάλεια της Ελλάδας επέβαλλε την πολιτική συνεννόηση με την Τουρκία. Ακολούθησαν το 1931 νέα σύσφιγξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων, και το 1933 (14 Σεπτεμβρίου) το ελληνο – τονρκικό Σύμφωνο εγγυήσεως, το οποίο ισοδυναμούσε με αμυντική συμμαχία απέναντι στη Βουλγαρία, αφού κάλυπτε από τη Βουλγαρία τη Θράκη, τόσο τη δυτική όσο και την Ανατολική.

[Θ. Βερέμης - Γ. Κολιόπουλος, Ελλάς, η σύγχρονη συνέχεια. Από το 1821 μέχρι σήμερα,εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2006, σελ. 374-375]

Μονάδες 25