Επαναληπτικό Διαγώνισμα 1ου Κεφαλαίου

Εκτύπωση PDF

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α΄

ΘΕΜΑ Α1

Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων :

«Φεντερασιόν», «βενιζελισμός».

Μονάδες 6

Α.1.2. Να συμπληρώσετε την ένδειξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ δίπλα από κάθε πρόταση :

1. Προς το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ιδρύθηκε η ΓΕΣΕΕ ………………….
2. Το καλοκαίρι του 1914 ξέσπασε ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος …………………
3. Η ΟΥΛΕΝ έκανε επενδύσεις στο τηλεφωνικό δίκτυο ……………………..

4. Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1920 είχε όλες τις υποδομές για να δεχτεί τους πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής. …………………….


Μονάδες 8

Α.1.3. Να συμπληρώσετε τη χρονολογία που λείπει:

α/α

Στήλη Α:

Ιστορικό γεγονός

Στήλη Β:

Χρονολογία

1

Σύγκρουση στο Κιλελέρ

 

2

Αρχίζει τη λειτουργία της η Τράπεζα της Ελλάδος

 

3

 Αναγκαστικό δάνειο

Η επανάληψη του πειράματος

 

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Α.2.

Α.2.1.α)   Πώς εξελίχθηκε το αγροτικό ζήτημα στην περιοχή της Θεσσαλίας κατά το διάστημα 1881-1913;

Μονάδες 12

Α.2.1.β) Να αναφέρετε τα αίτια της μετανάστευσης των Ελλήνων κατά το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα.

Μονάδες 3

Α.2.2. Πώς η κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920 αντιμετώπισε το οικονομικό αδιέξοδο, που δημιουργήθηκε από την ανάκληση του ιδιόμορφου εξωτερικού δανείου, το οποίο είχε εγκριθεί από τους Συμμάχους, για να χρηματοδοτηθεί η συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο;

Μονάδες 15

ΟΜΑΔΑ Β

ΘΕΜΑ Β 1 .

Συνδυάζοντας τις ιστορικές γνώσεις σας και τις πληροφορίες των παραθεμάτων που σας δίνονται, να αναφερθείτε στα οφέλη της Ελλάδας από τους Βαλκανικούς πολέμους, αλλά και στα προβλήματα που προέκυψαν από την ενσωμάτωση των νέων περιοχών στον εθνικό κορμό.

Μονάδες 25

Κείμενο Α

Μολονότι η Ελλάδα βγήκε υπερχρεωμένη από τους Βαλκανικούς Πολέμους, η ελληνική οικονομία έδινε κάποια σημεία ανόρθωσης, οφειλόμενα ίσως στην αναθέρμανση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος μετά τη γενική ευφορία που δημιούργησαν οι σαρωτικές στρατιωτικές επιτυχίες, επιτρέποντας στον ελληνικό λαό να ατενίζει το μέλλον με πρωτόγνωρη αισιοδοξία. {...]

Ό,τι συνέβαλε τα μέγιστα στο κλίμα σιγουριάς και αισιοδοξίας ήταν ο   ενθουσιασμός για   τις στρατιωτικές επιτυχίες. [...] Η παραγωγική δυνατότητα όσων περιοχών προσαρτήθηκαν και η παρεπόμενη επέκταση της εσωτερικής αγοράς ασφαλώς προοιωνίζονταν λαμπρό μέλλον. [...] Επιπλέον, οι στρατιωτικές επιτυχίες υπαγόρευαν τη διαρκή πολεμική ετοιμότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για την προάσπιση των νέων εδαφών, αφού τόσο η Τουρκία όσο και η Βουλγαρία δεν θα αποδέχονταν μάλλον τις εδαφικές τους απώλειες. Η επέκταση όμως της αμυντικής θωράκισης της Ελλάδας αναπόφευκτα καταπονούσε την οικονομία της.

Γεώργιος Β. Λεονταρίτης, Η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 1917-1918, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2000, σσ. 238-239

Κείμενο Β

[...] Το 1913 η ύπαιθρος της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης έμοιαζε περισσότερο με την νοτιοελλαδική ύπαιθρο των αρχών του 19ου , παρά με εκείνη των αρχών του 20ού αιώνα. Εκτεταμένα έλη κάλυπταν τις πεδινές περιοχές, η ελονοσία ενδημούσε, η πληθυσμιακή πυκνότητα ήταν χαμηλή. Κυρίαρχη μορφή ιδιοκτησίας ήταν τα τσιφλίκια, που συνδυάζονταν με την ημινομαδική κτηνοτροφία. Η οικονομία των νέων επαρχιών αντιμετώπιζε πρόσθετα προβλήματα κι απ' το γεγονός ότι έως τότε ήταν προσανατολισμένη προς τα οικονομικά και πολιτικά κέντρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από τα οποία είχε αποκοπεί.

Επιπλέον, στις νέες βόρειες επαρχίες κατοικούσε ένα μωσαϊκό από διαφορετικές φυλετικές και θρησκευτικές ομάδες. [...]

Αλέξης Φραγκιάδης, Ελληνική, Οικονομία 19 ος - 20ός αιώνας,

Νεφέλη, Αθήνα 2007, σσ. 127-128

ΘΕΜΑ Β.2.

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πληροφορίες των παρακάτω παραθεμάτων να απαντήσετε στα ερωτήματα :

α) Με ποια μέτρα αντιμετώπισε η ελληνική κυβέρνηση την οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα το 1932;

β) Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της κρίσης στον πολιτικό τομέα;

Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ 1

Oι επιπτώσεις από την οικονομική κρίση που χτύπησε την αμερικανική οικονομία το 1929 δεν μετατοπίστηκαν ομοιόμορφα στα διάφορα κράτη. H Eλλάδα, η οποία μόλις ένα χρόνο νωρίτερα, το 1928, είχε οδηγηθεί σε νομισματική σταθεροποίηση, κατόρθωσε πρόσκαιρα να αποφύγει το δραματικό κόστος της ύφεσης που γνώρισαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. H εμμονή στην πολιτική της υπεράσπισης της δραχμής, που ακολούθησε η κυβέρνηση Bενιζέλου, απέδωσε καρπούς μέχρι το σημείο της αποχώρησης της Bρετανίας από το σύστημα της χρυσής βάσης (gold standard). O βαθμός σύνδεσης της ελληνικής οικονομίας από τη λίρα Aγγλίας ήταν τέτοιος, που την οδήγησε -μαζί με άλλες χώρες-στη λήψη άμεσων μέτρων. Tο Xρηματιστήριο Aθηνών έκλεισε επ' αόριστον και τα αποθέματα της Tράπεζας της Eλλάδος σε συνάλλαγμα και χρυσό, εξαιτίας και της κερδοσκοπίας, εξανεμίστηκαν. Oι εισαγωγές άρχισαν να μειώνονται δραστικά και η νέα συναλλαγματική πολιτική που διαμορφώθηκε χαρακτηριζόταν από προστατευτισμό, με έντονα τα στοιχεία της κρατικής παρέμβασης. H υποτίμηση του εθνικού νομίσματος συνοδεύτηκε από την επιβολή καθεστώτος αναγκαστικής κυκλοφορίας της δραχμής, κατάργησης της αγοράς συναλλάγματος και αναστολής πληρωμής χρεολυσίων και τόκων για το σύνολο των κρατικών δανείων. H αναγγελία των σχετικών μέτρων, την άνοιξη του 1932, οδήγησε τη χώρα σε μια πορεία οικονομικής αυτοτέλειας, υπό τη στενή επίβλεψη του κράτους. H ελληνική αντίδραση στην κρίση αποτελεί την πρώτη απόπειρα οργάνωσης της οικονομίας σε ορθολογικά όσο και σύγχρονα για την εποχή αυτή πρότυπα.

ΚΕΙΜΕΝΟ 2

Mετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης του '29, τις παραδοσιακές αγορές στο χώρο του εμπορίου αντικατέστησαν οι νέες αγορές με το μηχανισμό του clearing ( δηλ. συμψηφισμός σε είδος, χωρίς πληρωμή σε συνάλλαγμα) και βέβαια η αναπτυσσόμενη εγχώρια αγορά. Aυτή η μέθοδος, παρά τα σημαντικά μειονεκτήματά της, επέτρεπε τον αποτελεσματικό έλεγχο -εκ μέρους του κράτους-της σύνθεσης των εισαγωγών και των εξαγωγών. Mε αυτό τον τρόπο, οι εισαγωγές μειώθηκαν στα απολύτως απαραίτητα (πρώτες ύλες κ.ά.), με συνέπεια τη μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου από 47,6% το 1924 σε 25,1% το 1939.