Μήνυμα Διεύθυνσης
Maecenas id augue vel urna facilisis
Quisque rhoncus massa eget erat
Μήνυμα Διεύθυνσης

Έχοντας μακρόχρονη φροντιστηριακή πείρα σε ό,τι αφορά τόσο τη διδασκαλία, όσο και στη συγγραφή βιβλίων φροντιστηριακής προετοιμασίας, ιδρύσαμε το φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ στο Δήλεσι. Απευθυνόμαστε σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου έχοντας ως στόχο να τους παράσχουμε την απαραίτητη συμπληρωματική εκπαιδευτική βοήθεια με απώτερο

Περισσότερα
Οργάνωση Τμημάτων

Μικρές δυναμικές ομάδες μαθητών με  βασική προϋπόθεση την ομοιογένεια και το επίπεδό τους εργάζονται σε ειδικά διαμορφωμένους και λειτουργικούς χώρους τη διαρκή εποπτεία του διδάσκοντος. Στο ίδιο περιβάλλον, πέρα από τα μαθήματα και την εμπέδωσή τους διεξάγονται  ειδικά σεμινάρια για την πρόοδο της ύλης, στρατηγικές για την απόδοση στο γραπτό  λόγο

Περισσότερα
Ενημέρωση Γονέων

Η επικοινωνία  με τη  διεύθυνση, τους υπεύθυνους των τμημάτων, το  προσωπικό  του φροντιστηρίου (διοικητικό  και καθηγητικό) είναι άμεση. Εκτός από τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις για την ενημέρωση γονέων (δύο φορές ετησίως), οι γονείς μπορούν να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τον υπεύθυνο σπουδών του παιδιού τους και να ενημερώνονται κάθε στιγμή

Περισσότερα

Ενημέρωση Γονέων

Η επικοινωνία  με τη  διεύθυνση, τους υπεύθυνους των τμημάτων, το  προσωπικό  του φροντιστηρίου (διοικητικό  και καθηγητικό) είναι άμεση. Εκτός από τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις για την ενημέρωση γονέων (δύο φορές ετησίως), οι γονείς μπορούν να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τον υπεύθυνο σπουδών του παιδιού τους και να ενημερώνονται κάθε στιγμή για την πρόοδό του. Άλλωστε, αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η  επίτευξη του στόχου προϋποθέτει τη συνεργασία γονέα- δασκάλου- μαθητή. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22620 33963, 6976143270, 6973818975 Η δεύτερη προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων του φροντιστηρίου μας θα πραγματοποιηθεί  την Κυριακή 8 Απριλίου 2012 See more details

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ένα επίκαιρο θέμα καθώς οι  μαθητές θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη (ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ) θα προετοιμαστούν για ένα διαφορετικό εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή τους σε σχολή ΑΕΙ και ΤΕΙ. Για τους μαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου πραγματοποιούμε σεμινάρια με παρουσίαση όλων των σχολών του μηχανογραφικού δελτίου καθώς και τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας με σκοπό να προσανατολιστούν σωστά για την επιλογή τους. Σε δεύτερη φάση πραγματοποιούμε ατομικά τεστ για τα  επαγγελματικά ενδιαφέροντα των μαθητών και βγαίνει μέσα από κατάλληλα ερωτηματολόγια, μία αναφορά η οποία είναι ξεχωριστή για τον κάθε μαθητή και συνδέει τα ενδιαφέροντά του με τις σχολές του μηχανογραφικού. See more details

Αξιολόγηση Μαθησιακής Πορείας

Η  επιτυχία του συστήματος μας βασίζεται εξολοκλήρου  στο διαρκή έλεγχο και την αξιολόγηση της μαθησιακής πορείας.  Αυτό γίνεται με τις συνεχείς επαναλήψεις και τα γραπτά διαγωνίσματα. Οι μαθητές αξιολογούνται  σε τρεις κύκλους  διαγωνισμάτων για όλα τα μαθήματα, ενώ όσοι έχουν παρακολουθήσει θερινά μαθήματα σε τέσσερις , δηλαδή ένα σύνολο άνω των τριάντα διαγωνισμάτων, όλα πανελλαδικού τύπου. Με το πέρας κάθε κύκλου διαγωνισμάτων γίνεται προσαρμογή στο σύστημα επίσημης μοριοδότησης των πανελλαδικών, ώστε να ελέγχεται ο βαθμός προσέγγισης του προκαθορισμένου στόχου. Παράλληλα, σε εβδομαδιαία βάση στα πλαίσια του προγράμματος περιλαμβάνεται και η διεξαγωγή ωριαίου τεστ στα μαθήματα της τρέχουσας εβδομάδας. See more details

Οργάνωση Τμημάτων

Μικρές δυναμικές ομάδες μαθητών με  βασική προϋπόθεση την ομοιογένεια και το επίπεδό τους εργάζονται σε ειδικά διαμορφωμένους και λειτουργικούς χώρους τη διαρκή εποπτεία του διδάσκοντος. Στο ίδιο περιβάλλον, πέρα από τα μαθήματα και την εμπέδωσή τους διεξάγονται  ειδικά σεμινάρια για την πρόοδο της ύλης, στρατηγικές για την απόδοση στο γραπτό  λόγο στις πανελλαδικές εξετάσεις, συμβουλευτική προετοιμασίας εξετάσεων. See more details
01a
02a
03a
04a
05a